Badanie FRIS®

Badanie FRIS® to zaawansowane narzędzie rozwojowe, oparte na psychologii poznawczej.
Można je stosować w pracy z Klientem indywidualnym, jak i zespołem; w zarządzaniu, sprzedaży, rekrutacji.
Podnosi też znacznie efektywność komunikacji.

To doskonałe narzędzie do wykorzystania w pracy z klientami, ze współpracownikami, podwładnymi.

MOŻESZ ZAMÓWIĆ:

Badanie indywidualne FRIS® (Raport indywidualny  FRIS ® wraz z sesją )

Raport zawiera:

  • diagnozę Twoich predyspozycji,
  • wskazówki, w jakich działaniach się najlepiej sprawdzasz,
  • informację, jak powinieneś skutecznie podchodzić do rozwiązywania problemów,
  • porady, jak powinieneś komunikować się z osobami o Twoim lub innych Stylach Myślenia.

Badanie zespołu FRIS® (Raport zespołowy FRIS®– dla organizacji razem ze szkoleniem)

Raport przedstawia:

  • potencjał zespołu wyrażony Procesem FRIS® (od momentu zainicjowania do etapu wdrożenia wybranego przedsięwzięcia)
  • opis dynamiki grupy,
  • model komunikacji i współpracy zespołu wraz ze wskazówkami pomagającymi podnosić efektywność zespołu,
  • opis sposobu myślenia i działania każdego członka zespołu,
  • opis postawy, którą poszczególni członkowie zespołu najchętniej przyjmują.

CENNIK
Badanie i Raport indywidualny FRIS® wraz z sesją – 350 zł
Badanie i Raport zespołowy FRIS® wraz z warsztatem – cena ustalana indywidualnie