Coaching w biznesie

Oferuję coaching jako proces wsparcia dla menedżerów, liderów, kierowników zespołów, właścicieli firm MŚP i osób prowadzących własną działalność.

Coaching pomaga wyzwolić wewnętrzny potencjał, tak by każdy mógł znaleźć najlepszą dla siebie drogę do osiągnięcia swoich celów i rozwiązywania pojawiających się problemów.

Dzięki coachingowi lider/szef:

  • efektywniej korzysta ze swoich zasobów, jak i z zasobów swojego zespołu,
  • wzmacnia pewność siebie w podejmowaniu decyzji i rozwiązywaniu problemów,
  • poszerza perspektywę w kierowaniu zespołem, potrafi nadać nowe znaczenia różnym zdarzeniom i działaniom,
  • może wzmocnić wewnętrzną motywację (swoją i podwładnych),
  • skutecznie kieruje swoim zespołem zarówno podczas codziennej, rutynowej pracy, jak i w momentach kryzysowych,
  • wie, jak zmieniać negatywne nawyki i blokujące przyzwyczajenia, zyskuje nowe bodźce do pracy.