Czym dla mnie jest coaching ?

W pracy coachingowej kieruję się podejściem określonym przez Izbę Coachingu:

“Coaching to metoda wspierania rozwoju, realizowana w formie cyklu spotkań pomiędzy coachem a klientem, podczas których coach, poprzez aktywne słuchanie, zadawanie pytań oraz stosowanie innych specyficznych narzędzi i zadań rozwojowych, towarzyszy klientowi w wyznaczaniu ważnych dla niego celów, odnajdywaniu wewnętrznych zasobów potrzebnych do ich realizacji oraz ustalaniu i wdrażaniu planów działań. Coach wspiera klienta w odkrywaniu i efektywnym wykorzystaniu osobistego potencjału celem podnoszenia jakości życia”.

Towarzyszę moim klientom w inspirującej drodze zmian, przekraczaniu ograniczających blokad, odkrywaniu wewnętrznego potencjału i zwiększania swojej osobistej efektywności.

Pracuję z osobami w biznesie oraz klientami prywatnymi – nad obszarami, które są dla nich istotne. Do każdej OSOBY podchodzę holistycznie. Dla mnie ważny jest CZŁOWIEK i jego życie, które jest całością. Praca dotycząca jednej sfery ma wpływ na inne.

Wykorzystuję m.in. wszechstronną, wielopoziomową metodologię Multi-Level Coaching (coaching wielopoziomowy).  
Korzystam z technik i narzędzi, które pozwalają pracować nad zmianą na wielu różnych poziomach, w których funkcjonujemy i które są dla nas ważne: środowisko, zachowania, umiejętności, przekonania, wartości, tożsamość, aż po misję życiową – Zmiana może się dokonywać równolegle na wielu poziomach działania, myślenia i bycia.

W zależności od potrzeb zapraszam klienta do pracy z metaforą, obrazem, przestrzenią. Wykorzystuję techniki RTZ® , korzystam z badania rozwojowego FRIS®.

Jestem członkiem Izby Coachingu, Coachem akredytowanym przez IC.


W pracy przestrzegam
Kodeksu Etycznego Coacha.

Moje motto brzmi:
Każdy człowiek jest dla siebie latarnią, która oświetla jego drogę, dlatego światła nie należy poszukiwać poza sobą, tylko w sobie.