Dlaczego odporność psychiczna jest ważna?

Z badań przeprowadzanych w środowiskach biznesowych, sportowych edukacyjnych, wynika, optymalna odporność psychiczna wiąże się z:

 • wydajnością – wzrostem efektywności wykonywanych zadań w życiu osobistym i zawodowym,
 • poczuciem dobrostanu,
 • aspiracjami,
 • atrakcyjnością na rynku pracy,
 • realizacją powierzonych projektów,
 • skutecznością w działaniu.

Wysoka odporność psychiczna to też:

 • zadowolenie oraz pozytywne nastawienie do pracy i życia,
 • lepsze radzenie sobie ze stresem oraz presją,
 • poczucie sprawczości i wpływu na swoje życie,
 • otwartość na podejmowanie nowych wyzwań osobistych i zawodowych,
 • większa pewność siebie.

Po co badać odporność psychiczną?

 • Będziesz znał swoje mocne strony i obszary, które chcesz wzmocnić.
 • Będziesz wiedzieć, skąd prawdopodobnie biorą się Twoje trudności, np. w realizacji wyznaczonych celów lub niechęć do zmian.
 • Bardziej mógł bardziej świadomie i odważniej podejmować wyzwania.
 • Będziesz lepiej funkcjonować w sytuacji zmiany.
 • Będziesz lepiej zarządzać sobą – swoimi działaniami i emocjami.
 • Otrzymasz konkretne wskazówki na temat rozwoju słabszych obszarów.
 • Otrzymasz wsparcie w podjęciu decyzji zawodowych.