Komunikacja medyczna

  • Umiejętność pracy z trudnym pacjentem
  • Efektywna komunikacja z chorym i rodziną chorego
  • Komunikacja z pacjentem i rodziną chorego, z uwzględnieniem komunikacji asertywnej i przekazywania informacji trudnej
  • Komunikacja asertywna w pracy pielęgniarki i położnej