Rozwój osobisty

  • Warsztaty komunikacji interpersonalnej (z wykorzystaniem narzędzia rozwojowego FRIS®)
  • Komunikacja asertywna
  • Jak być przekonującym – skuteczność komunikatu perswazyjnego
  • Autoprezentacja i wystąpienia publiczne
  • Profesjonalne przygotowanie i przedstawienie prezentacji
  • Warsztaty radzenia sobie ze stresem
  • Zarządzanie sobą w czasie
  • Wyznaczanie celu osobistego i zawodowego
  • Automotywacja
  • Adaptacja – znajdź swoje miejsce w nowej sytuacji