Kadra menedżerska

  • Skuteczne przywództwo
  • Kierowanie zespołem pracowniczym/projektowym
  • Jak być przekonującym – jak budować skuteczność komunikatu perswazyjnego.
  • Motywacja – jak motywować siebie i swój zespół
  • Jak zwiększyć efektywność własną (i swojego zespołu) poprzez zarządzanie sobą w czasie i prawidłowe formułowanie celów?
  • Radzenie sobie ze stresem w miejscu pracy