Zespoły pracownicze

  • Komunikacja interpersonalna podstawą współpracy w zespole.
  • Komunikacja w zespole – efektywne rozwiązywanie konfliktów
  • Autoprezentacja i wystąpienia publiczne.
  • Profesjonalne przygotowanie i przedstawienie prezentacji.
  • Moja rola w zespole – budowanie efektywnego zespołu.
  • Asertywność a współpraca w zespole.
  • Radzenie sobie ze stresem w miejscu pracy
  • Zarządzanie sobą w czasie, organizacja pracy własnej